Vi bygger DNA
Vem blir foerst faerdig?

 

DNA-kopiering
Om hur DNA kopieras vid celldelning. (Klicka pao pilen mitt pao hoegerkanten foer att gao vidare.)

 

Proteinsyntesen
Om mRNA, tRNA, och lite om rRNA. Och sao boerjar vi med DNA och slutar med ett protein.

 

   Dolan DNA Learning Center - Gene Almanac
 DNA from the Beginning
 Your Genes, Your Health
 Image Archive of the American Eugenics Movement
 Access Excellence
 Biointeractive
 
 

More...